Priser

Opstart af virksomhed

I nogle tilfælde kan den bedste løsning være at starte i personligt regi, så eventuelle driftstab i opstartsperioden kan fratrækkes med højst muligt skatteværdi. I andre tilfælde kan opstart i kapitalselskab være løsningen, hvis man eksempelvis overvejer at få en investor med i virksomheden. Vi tilbyder første rådgivningsmøde helt gratis og fordelagtige priser for opstart af virksomhed.

Bogholderi

Bogføringspakken tilbydes altid til en fastprisaftale, så du undgår ekstra regninger.

Priser for udarbejdelse af årsregnskab

Vi tilbyder udarbejdelse af årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven til en særpris ved håndtering af både bogføring og udarbejdelse af årsregnskab. Kontakt os for et uforpligtende møde og få et skræddersyet tilbud som præcis afdækker dine behov.

Ejendomsadministration

I modsætning til de mange administrationsselskaber, der tilbyder en pris pr. enhed, men med en række tillæg for eksempel for afholdelse af generalforsamling, indsendelse af selvangivelse m.v., forhandler vi et fast honorar pr. år

Indkomst- og formueopgørelse for personer

Vi tilbyder udarbejdelse af indkomst- og formueopgørelse i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse og årsopgørelse for indehaver af personlige virksomhed til fordelagtige priser.

Erklæring fra revisor

Vi tilbyder erklæringsopgaver med sikkerhed: revision, udvidet gennemgang, review og erklæringsopgaver uden sikkerhed: assistance. Fakturering sker på baggrund af medgået tid og intet andet, så du betaler for det vi har lavet, hverken mere eller mindre.