Din professionelle bogholder og lønadministrator

Håndtering af bogføring – herunder opgørelse og indberetning af moms, lønadministration etc. kan ofte være en tidskrævende og kompliceret proces, som med fordel kan outsources, så du kan fokusere på at drive din virksomhed bedst muligt.

Bogføringspakken tilbydes altid til en fastprisaftale, så du undgår ekstra regninger.

Se priser

Vi tilbyder fast bogføringsassistance, hvilket inkluderer:

  • Bogføring af leverandørfakturaer, omsætningsfakturaer, banktransaktioner og kassebeholdning. Bogføringen sker efter individuel aftale og kan f.eks. ske efter intervallerne: månedligt, kvartalvis eller halvårligt.
  • Opgørelse og indberetning af skat, moms og afgifter til SKAT. Efter indberetning fremsendes kvittering med oplysninger om indbetalingsfrist og betalingstid.
  • Løbende regnskabsrapportering. Der tilbydes, efter individuel aftale, løbende regnskabsrapportering, hvor bogføringen og virksomhedens økonomiske udvikling bliver gennemgået og analyseret.

Hvis du har medarbejdere sørger vi også for lønadministrationen, hvilket indbefatter:

  • Lønkørsel hver måned eller hver 14. dag, herunder indberetning til SKAT
  • Bogføring og afstemning af lønnen i forhold til den indberettede løn til SKAT
  • Indberetning og bogføring af feriepenge, herunder opgørelse af feriepengeforpligtelse.