Ejendomsadministration

Velkommen til et værdifuldt samarbejde. Vi er ambitiøse på ejendomsadministration og håndtere mindre og mellemstore foreninger som lægger vægt på kvalitet, pris og sikkerhed.

Vi tilbyder:

 • Der tilknyttes til kunden en fast administrator
 • Vi forhandler fast honorar pr. år for ejendomsadministration
 • Løbende efteruddannelse af vores medarbejdere gennem kurser, bl.a. afholdt af brancheorganisation Ejendomsforeningen Danmark.
 • Vi har professionel ansvarsforsikring

Administratoraftale

I modsætning til de mange administrationsselskaber, der tilbyder en pris pr. enhed, men med en række tillæg for eksempel for afholdelse af generalforsamling, indsendelse af selvangivelse m.v., forhandler vi et fast honorar pr. år og kan tilbyde jeres foreningen årlig administration for kr. 1.350 pr. enhed og først år for kr. 1.150 pr. enhed

hvilke omfatter:

 • Opkrævning og inkassering af boligafgift og a conto bidrag
 • Kontrol med indbetalinger og udsendelse af eventuelle rykkerskrivelser
 • Betaling af alle almindelige driftsomkostninger, såsom renovation, vand- og elafgifter, forsikringer, prioritetsydelser, vedligeholdelse, forbedringer evt. viceværtsløn, kildeskat etc.
 • Løbende rapportering til boligforeningens formand
 • Indkaldelse til og deltagelse ved den ordinære generalforsamling
 • Bogføring, afslutning af vand- og varmeregnskab, samt udarbejdelse af årlige budgetter for foreningen
 • Udarbejdelse af årsregnskabet samt evt. skatteberegninger
 • Fremlæggelse af regnskab og budget for bestyrelse og generalforsamling
 • Rådgivning og vejledning til foreningens bestyrelse i forbindelse med foreningens økonomiske dispositioner, herunder vedr. budgetter, erhvervslejemål o.lign.

Vi tager os af de praktiske forhold ved et administratorskifte. Straks efter overtagelse gennemgår vi administrationen minutiøst.

 

Revision af årsregnskabet

Opnå særpris ved indgåelse af kontrakt såfremt vi håndterer ejendomsadministration og revision af årsregnskabet via vores revisionsafdeling DIC Revision

Kontakt os for et uforpligtende møde og få et skræddersyet tilbud som præcis afdækker jeres behov.