Forskellen mellem revisors erklæringer

Hvilken erklæring har regnskabet?

Der findes flere typer af erklæringer alt efter, hvilken opgave der skal udføres.

Når vi skal afgive en erklæring, er kravene til revisor og revisors arbejde fastsat på forhånd. De forskellige erklæringsopgaver indeholder forskellige arbejdshandlinger og giver forskellig grad af sikkerhed.

Når du skal forholde dig til materiale med en erklæring fra os, er det vigtigt, at du er opmærksom på forskellene i arbejdet bag erklæringen.

Prisen for erklæring varierer fra opgave til opgave. Fakturering sker på baggrund af medgået tid og intet andet, så du betaler for det vi har lavet, hverken mere eller mindre.

REVISORS ERKLÆRINGER UDEN SIKKERHED:

Revisor kan give en erklæring om assistance med opstilling af et årsregnskab eller en erklæring om aftalte arbejdshandlinger.

Se priser

REVISORS ERKLÆRINGER MED SIKKERHED:

Vi kan give tre forskellige erklæringer med sikkerhed på et årsregnskab: Review, udvidet gennemgang samt revision, som giver forskellig grad af sikkerhed og troværdi for oplysningerne i årsregnskabet.

Udvidet gennemgang