Priser for udarbejdelse af årsregnskab

Nedenfor er en prisliste over, hvilke ydelser vi hjælper med i forbindelse med opstilling af årsrapport (disse priser er baseret på, at der foreligger en ajourført balance for perioden som indeholder resultatopgørelse, aktiver og passiver). Vi sikrer at årsregnskabet opfylder lovgivningen, og kapitalselskaber bliver indberettet korrekt til Erhvervsstyrelsen.

Såfremt vi håndterer virksomhedens bogføring og udarbejdelse af årsregnskabet tilbyder vi denne ydelse til en særpris. Kontakt os for et uforpligtende møde og få et skræddersyet tilbud som præcis afdækker dine behov.

Se priser her

Vi hjælper personlig virksomheder og interessentselskab med følgende:

 • Beregning af årsresultat og skattemæssigt resultat for virksomheden
 • Udarbejdelse af årsregnskab i henhold til lovgivning
 • Regnskabsmøde inkl. rådgivning
 • Elektronisk indberetning af selvangivelse til SKAT

Kapitalselskaber hjælper vi med:

 • Beregning af årsresultat og skattemæssigt resultat for virksomheden
 • Udarbejdelse af internt og eksternt årsregnskab i henhold til lovgivning
 • Rådgivning omkring udlodning af udbytte, herunder indberetning til SKAT
 • Regnskabsmøde inkl. rådgivning
 • Udarbejdelse af generalforsamlingsreferat
 • Elektronisk indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen
 • Elektronisk indberetning af selvangivelse til SKAT