Andelsboligforeninger

Vi er ambitiøse på ejendomsadministration og håndtere mindre og mellemstore foreninger som lægger vægt på kvalitet, pris og sikkerhed.

Vi tilbyder:

 • Der tilknyttes til kunden en fast administrator
 • Vi forhandler fast honorar pr. år for ejendomsadministration
 • Løbende efteruddannelse af vores medarbejdere gennem kurser, bl.a. afholdt af brancheorganisation Ejendomsforeningen Danmark.
 • Vi har professionel ansvarsforsikring

ABF – Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation har i foråret 2015 udarbejdet et gennemsnit af udgifter til administration, foretaget på grundlag af 50 foreningers regnskaber beliggende i København og Frederiksberg. Resultatet er et gennemsnit på kr. 1.546,00 pr. enhed, men en spredning fra kr. 897,00 op til kr. 2.523,00 pr. enhed.

FÅ TILBUD PÅ ADMINISTRATION AF ANDELSBOLIGFORENING

I modsætning til de mange administrationsselskaber, der tilbyder en pris pr. enhed, men med en række tillæg for eksempel for afholdelse af generalforsamling, indsendelse af selvangivelse m.v., forhandler vi et fast honorar pr. år.

Hvilke kan omfatte:

 • Opkrævning og inkassering af boligafgift og a conto bidrag
 • Kontrol med indbetalinger og udsendelse af eventuelle rykkerskrivelser
 • Håndtering af restlejere, lejeregulering, vedligeholdelsesregnskab m.m.
 • Korrespondance med beboere om manglende overholdelse af vedtægter/husorden.
 • Betaling af alle almindelige driftsomkostninger, såsom renovation, vand- og elafgifter, forsikringer, prioritetsydelser, vedligeholdelse, forbedringer evt. viceværtsløn, kildeskat etc.
 • Deltagelse ved ansættelse af ejendomsfunktionærer, udarbejdelse af lønregnskab, skattebetaling, indberetning m.v.
 • Løbende rapportering til boligforeningens formand
 • Indkaldelse til og deltagelse ved den ordinære generalforsamling
 • Bogføring, afslutning af vand- og varmeregnskab, samt udarbejdelse af årlige budgetter for foreningen
 • Udarbejdelse af årsregnskabet samt evt. skatteberegninger
 • Andelsoverdragelse
 • Andelsboligforening: Udarbejdelse og beregning over andelens indre værdi ved hvert regnskabsårs slutning på baggrund af det årlige driftsregnskab
 • Fremlæggelse af regnskab og budget for bestyrelse og generalforsamling
 • Rådgivning og vejledning til boligforeningens bestyrelse i forbindelse med boligforeningens økonomiske dispositioner, herunder vedr. budgetter, erhvervslejemål o.lign.

Opnå særpris ved indgåelse af kontrakt såfremt vi håndterer ejendomsadministration og revision af årsregnskabet via vores revisionsafdeling DIC Revision

Kontakt os for et uforpligtende møde og få et skræddersyet tilbud som præcis afdækker jeres behov.