Hvad er bogføring?

Når du har din egen virksomhed, skal du holde styr på virksomhedens økonomi. Det gør du ved at bogføre dine indtægter og udgifter. På den måde gør du det også lettere for dig selv, når du fx skal indberette moms og lave årsregnskab. Årsregnskabet skal du bruge, når du skal oplyse dit over- eller underskud på din selvangivelse.

Når du skal bogføre, er det en god idé at bruge et regnskabsprogram. Regnskabsprogrammerne kan som regel både bruges til at lave bogføring, moms- og skatteregnskab, til at skrive fakturaer til kunderne, lave lagerstyring og meget mere.

Kravene til bogføring findes i bogføringsloven, som er en rammelov og erhvervsdrivende skal derfor være opmærksomme på, at der kan være krav til bogføring i andre love og bestemmelser også.

Alle faktura, bilag, m.v. skal opbevares i mindst 5 år og skal til enhver tid stilles til rådighed for SKAT. Desuden skal bogføringen være i overensstemmelse med bogføringsloven og den erhvervsdrivende er ansvarlig for regnskabet.

Behov for professionel hjælp?

Vælger i outsourcing af bogholderi og bogføring, kan vi helt eller delvis sørge for:

Bogføring:

 • Udarbejdelse af periodevis balance på baggrund af bilagsmateriale eller kassekladde.
 • Gennemgang og kontrol af egen bogføring.
 • Rådgivning ved opstart af bogføring samt evt. udarbejdelse af kontoplan.

Debitorstyring (tilgodehavender)

 • Udarbejdelse af debitorkartotek.
 • Registrering af indbetalinger.
 • Afstemning af debitorer samt udarbejdelse debitorkontoudtog
 • Varetagelse af rykkerprocedurer.

Kreditorstyring (leverandører)

 • Udarbejdelse af kreditorkartotek.
 • Afstemning af kreditorer.

Periodevise afstemninger

 • Afstemning af bankkonti m.v.
 • Afstemning af gæld til pengeinstitutter eller kreditinstitutter
 • Bogføring af periodiseringsposter.
 • Udarbejdelse af anlægskartotek. Beregning og bogføring af periodens afskrivninger samt registrering af til – og afgange.
 • Udarbejdelse af momsafstemning, herunder opgørelse af fradragsberettigede elafgifter.
 • Udarbejdelse af lønsumsafgift
 • Klargøring af materiale til brug for årsregnskab

Indberetning m.v.

 • Indberetning af momstilsvar.
 • Indberetning af lønsumsafgift.
 • Indberetning af andre afgifter

Det er naturligvis både gratis og uforpligtende at indhent tilbud