Rådgivning

Økonomisk rådgivning

Vores rådgivere har bred viden og erfaring inden for mange brancher og tilbyder rådgivning til fra opstart af virksomhed til udarbejdelse af årsregnskab og fra optimering af virksomhedens drift til skattemæssige overvejelser.

Ejerledede Virksomheder

Vi har nyttige viden inden for skattemæssige områder og rådgiver om alt fra køb til etablering af ny virksomhed og fra generationsskifte til videresalg af virksomhed.

Kundeaftale

Samarbejdet mellem virksomheden som kunde og os som leverandør er en individuelt udarbejdet skriftlig kundeaftale, med en nøje beskrivelse af de arbejdsopgaver, som virksomheden ønsker at overdrage til os.

Årsregnskab

Vi har det som én af vores hovedopgaver at hjælpe virksomheder, foreninger, fonde m.v. med udarbejdelse af regnskaber til eget behov, f.eks. interne årsregnskaber, perioderegnskaber eller regnskaber beregnet til offentliggørelse.