Få økonomisk rådgivning

Vi har et bredt spektrum af kunder inden for både personlige virksomheder, kapitalselskaber, andelsboligforeninger og andre foreninger, som vi har fulgt fra nystartet til etableret virksomheder/foreninger. Med vores erfaring kan vi assistere med alt fra omstruktureringer til generationsskifte og videresalg.

Vores rådgivere har bred viden og erfaring inden for mange brancher, særligt inden for følgende brancher:

 • Detailhandelsvirksomheder
 • Håndværkervirksomheder
 • Transportvirksomheder
 • Ingeniørvirksomheder
 • Arkitektvirksomheder
 • Mindre industrivirksomheder
 • Foreninger og fonde
 • Markedsførings- og rådgivningsvirksomheder
 • Lægehuse
 • Tandlægeklinikker
 • Andelsboliger og ejerforeninger
 • Offentlige organisationer

Vi rådgiver bl.a. om

 • Erklæringer på regnskaber
 • Økonomisk rådgivning
  – herunder optimering af skatteforhold
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Opstart af virksomhed og overtagelse
 • Køb, salg og omstrukturering af virksomhed
 • Stiftelse af selskaber og foreninger
 • Fusion eller spaltning af selskab
 • Generationsskifte
 • Bogføring og administration
  – herunder outsourcing af økonomifunktioner
 • Budgettering
 • Dødsbo v/virksomhedsejers dødsfald
 • Skatte- og momsrådgivning, herunder virksomhedsordningen

Kontakt os og få professionel og målrettet økonomisk rådgivning.